WAT WE DOEN MET GRENZEN – EUROPESE STEUN VOOR HOE IK TALENT VOOR HET LEVEN KREEG.

Deze week kregen we te horen dat we voor ‘Hoe ik talent voor het leven kreeg’ een grote EU-subsidie krijgen. Yes! Volop blijdschap en opluchting bij het team van WAT WE DOEN en NewBees, want dankzij deze financiële injectie, naast die van een aantal andere fondsen, kunnen we namelijk de reis, waar we met z’n allen aan zijn begonnen, naar een veel hoger plan tillen. Waarom is deze toezegging zo belangrijk?

Een inclusieve samenleving begint bij interactie, samenwerking en sociale innovatie. ‘Hoe ik talent voor het leven kreeg’ zal de nodige impact hebben op alle betrokkenen en iedere organisatie die meedoet. Dat wisten we van tevoren.

Met dit project willen we bereiken dat statushouders en bewoners van AZC’s zich nog meer onderdeel kunnen maken van de maatschappij en mee doen in de nieuwe samenleving waarin ze terecht zijn gekomen. Dit doen we niet alleen door hen de mogelijkheid te bieden aan de voorstelling deel te nemen, maar ook door ons impactprogramma ‘De expeditie’ door heel Nederland te organiseren.

Daarom dienden we ook een aanvraag in bij het Europese Asiel, Migratie en Integratiefonds. Het AMIF is een onderdeel van de subsidieregeling voor de Europese migratie- en veiligheidsfondsen. Het doel van het AMIF is om de omgang met migranteninstromingen te verbeteren en om een Europese aanpak voor asiel en migratie verder te ontwikkelen.

Het behoeft geen nadere toelichting op hoe blij we zijn met deze bijdrage, maar we zijn ook zeer content met dit nieuws omdat de toezegging tevens een bevestiging is van het belang van dit project. En omdat het uitzonderlijk is dat wij, als theaterorganisatie, deze subsidie krijgen, terwijl dit soort gelden voornamelijk via ministeries van sociale zaken of gemeenten naar sociale organisaties gaan.

Waar bestaat die impact dan uit? Wij zijn voornemens om, samen met onze partners, levens enigszins te veranderen. Door middel van cultuur. We gaan een theatervoorstelling maken, met daaromheen een verdiepend randprogramma (De Expeditie), waardoor diverse bezoekers even in elkaars schoenen kunnen staan, en de Nederlandse samenleving een spiegel voorgehouden wordt. Het is van belang dat nieuwkomers snel worden opgenomen in de samenleving, maar hoe open zijn we eigenlijk? Welke verantwoordelijkheid draagt de samenleving en wat doen we om de nieuwkomers de kans te geven om te integreren? Is het echt een brug te ver om een statushouder in je bedrijf aan te nemen? Zijn de cultuurverschillen te groot of lijken we eigenlijk toch meer op elkaar dan we dachten?

De betrokken partners worden door dit project in staat gesteld om, daar waar onze expertise ophoudt (theater, onderzoek en dialoog), het verder op te pakken. NewBees is een organisatie die nieuwkomers en vluchtelingen voorbereidt op een baan; op een plek in onze samenleving. Nieuwkomers worden gekoppeld aan traineeships bij lokale ondernemers en organisaties, waarbij talent centraal staat. Zo kunnen ze vrijwilligerswerk doen bij lokale maatschappelijke organisaties, stage lopen of worden ze begeleid naar een baan. Voor ‘Hoe ik talent voor het leven kreeg’ zijn er prestatieafspraken gemaakt en is er een zekere kruisbestuiving binnen de samenwerking met NewBees; zij helpen ons bij de begeleiding van nieuwkomers die meespelen in de voorstelling, en wij helpen hen met onder andere de diversiteitsworkshops, als onderdeel van De Expeditie.

In totaal zullen we 765 nieuwkomers, verspreid over acht steden waar De Expeditie staat, betrekken bij ‘Hoe ik talent voor het leven kreeg’. Hiervan zullen wij 465 mensen met cultuur verbinden en 300 nieuwkomers zullen deelnemen aan traineeships of andere activiteiten die hen helpen hun weg te vinden op de arbeidsmarkt. Het participeren in de samenleving én werken aan een duurzame toekomst gaan elkaar hierdoor versterken en wij geloven dat dit zal leiden tot een inclusieve samenleving. Die impact hebben we voor ogen. En dat is WAT WE (gaan) WE DOEN.

Foto: Mohammad Alzoabi

Blijf op de hoogte Inschrijven nieuwsbrief