PRIVACY VERKLARING

Privacybeleid WAT WE DOEN 

WAT WE DOEN respecteert jouw privacy en gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met alle persoonlijke gegevens die je ons – mondeling, schriftelijk of digitaal – verstrekt. In dit privacybeleid WAT WE DOEN vertellen we je welke informatie we van je kunnen vragen, verzamelen en bewaren, waarom we dit doen en wat we ermee doen. Het beleid is van toepassing op al onze diensten via internet. Op onze site linken wij naar websites van derden. Wij zijn niet verantwoordelijk voor gedragingen van deze sites. Voor alle gegevens die wij verwerken, houden wij ons aan de Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Wat kunnen we vragen en waarom?

Wanneer je je aanmeldt voor een van onze diensten, bijvoorbeeld het ontvangen van onze nieuwsbrief, vragen we om persoonlijke gegevens zoals je naam en e-mailadres. We gebruiken deze informatie uitsluitend om je de gevraagde dienst te kunnen leveren en vragen niet meer informatie dan nodig.

De persoonsgegevens die wij kunnen verwerken, zijn onder meer:

– naam, geslacht en organisatie;

– contactgegevens (zoals adres, telefoonnummer en e-mailadres);

– bankrekeningnummer en/of IBAN;

– Bij sollicitaties (CV’s);

– alle overige persoonsgegevens die wij gebruiken voor de hieronder genoemde doelen.

Wat doen we met je informatie?

We bewaren je gegevens niet langer dan nodig. Deze gegevens staan op een beveiligde server. Jouw informatie wordt nooit gecombineerd met andere gegevens waarover WAT WE DOEN eventueel beschikt en wordt uitsluitend onder rechtmatige grondslag verwerkt.

Wij verwerken jouw persoonsgegevens dus alleen als doorvoor rechtsgrond bestaat zoals beschreven in de AVG:

– voor de uitvoering van een overeenkomst;

– vanwege een wettelijke verplichting;

– met uw toestemming;

– vanwege een gerechtvaardigd belang.

Wat vragen en bewaren we nog meer?

Het is mogelijk dat we e-mails of andere digitale berichten zoals ingevulde contactformulieren bewaren. Het kan voorkomen dat we je om persoonlijke gegevens vragen als je ons een vraag stelt, of een verzoek hebt. Deze persoonsgegevens worden door ons bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is voor het doeleinde van de verwerking. Ook deze informatie bewaren we op een beveiligde server, hiervoor hebben wij passende technische en organisatorische maatregelen genomen

Wat verzamelen we?

Onze website verzamelt alle gegevens anoniem. We maken geen gebruik van tracking cookies (zoals de facebook pixel). We gebruiken Google analytics en de gegevens worden niet gedeeld met derden.

Om nieuwsbrieven te versturen maken we gebruik van Mailchimp. Mailchimp houdt bij wie de nieuwsbrieven leest en welke items worden aangeklikt.

Wat doen we niet?

We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan die in dit privacybeleid of cookiebeleid zijn omschreven. We delen je informatie nooit met derden, tenzij we hier toestemming voor hebben of dit nodig is voor het uitvoeren van bepaalde werkzaamheden. In het laatste geval hebben wij hiervoor verwerkingsovereenkomsten met onze samenwerkingspartners, wat de veiligheid van jouw gegevens waarborgt. In een enkel geval kan het voorkomen dat personen of afdelingen binnen WAT WE DOEN jouw gegevens uitwisselen, bijvoorbeeld om een vraag te kunnen beantwoorden.

Wat kun je zelf met je informatie doen?

Je kunt alle persoonlijke informatie die je aan WAT WE DOEN hebt verstrekt, te allen tijde inzien, veranderen of verwijderen. Verder heb je volgens de AVG onder meer recht op dataportabiliteit, recht op vergetelheid en het recht om bezwaar te maken op gegevensverwerking. Wil je gebruik maken van één van deze opties? Onze contactmogelijkheden staan onderaan dit scherm.

Verder kun je – indien van toepassing – zelf:

– je inschrijving op onze nieuwsbrief bevestigen, wijzigen of uitschrijven (via de optie onderaan iedere nieuwsbrief);

– je cookie instellingen op ieder moment inzien of wijzigen.

Contact

Met vragen of opmerkingen over ons privacybeleid, of voor het inzien, wijzigen of verwijderen van jouw gegevens, neem contact op via onderstaande contactgegevens t.a.v. Gegevensverantwoordelijke:

Stichting WAT WE DOEN

Rijksboom 38

3071 AX  Rotterdam

info@watwedoen.nl

Tot slot

Het privacy- en cookiebeleid hangen samen met het gebruik en de mogelijkheden van www.watwedoen.nl. Aanpassingen en/of veranderingen op onze site, kunnen leiden tot wijzigingen in ons privacybeleid.

Blijf op de hoogte Inschrijven nieuwsbrief